注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

百合花开-宜昌外国语小学2011级1班

我要全心全意开花,用花来证明自己的存在!

 
 
 

日志

 
 

增广贤文节二  

2014-11-10 10:56:41|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

zhēnshí

1、zhuìzèngfǎnfānzhīshuǐshōuzhīshí

nán

shì

shuāile煮饭zhǔfànyòngde陶器táoqìhuí过头guòtóukàn没有用méiyǒuyòngle打翻dǎfānledeshuǐyàoxiǎng重新chóngxīn收起shōuqǐláijiùnánle

 

2、huàshuǐfēngkōngzuòlàng绣花xiùhuāsuī好不hǎobùwénxiāng牡丹mǔdān

huāhǎokōngzǎohuāsuīxiǎo结实jiēshichéng

shì

huàdeshuǐ掀不起xiānbùqǐ真正zhēnzhèngde风浪fēnglàngxiùdehuāzàihǎowéndào香味xiāngwèi牡丹mǔdānhuā虽然suīrán美丽měilìzhīshìgòngrénxīnshǎnglezǎoshùkāidehuāsuīránhěnxiǎoshìnéngjiéchūtiánměideguǒshí

 

3、rényǒuxīnxīnyǒujiànpiānxìnànjiāntīng

míng

shì

每个人měigèréndōuyǒuxīnměixīndōuyǒu不同bùtóngde观念guānniàn如果rúguǒ片面piànmiàn相信xiāngxìn个别人gèbiérén的话dehuàjiùhěn容易róngyì别人biérén蒙蔽méngbìzhǐyǒuquánmiàntīngjiādejiàncáiyǒunéngnòngqīngzhēnxiàng

 

4、chàzhīháoshīzhīqiānlisānérxíngzài

shì

有时候yǒushíhòu即使jíshǐhěnxiǎode疏漏shūlòuhuì导致dǎozhì很大hěndàde差错chàcuò所以suǒyǐ我们wǒmenzài采取cǎiqǔ行动hángdòng之前zhīqián应该yīnggāi再三zàisān考虑kǎolǜ清楚qīngchǔ然后ránhòuzàizuò

 

5、réndàoqiānrénchuánshíěrwénshìyǎnjiànwéi

shí

shì

一个人yīgèrénshuō的话dehuàtài可信kěxìndàn如果rúguǒ大家dàjiādōu那么nàyāoshuōjiùhěn容易róngyìbèirén相信xiāngxìnledàotīngshuōdedōng西dōushìkàodezhǐyǒuqīnyǎnsuǒjiàndecáishìshìshí

 

6、kǒushuōshēnféngěrwénjiàn使shǐkǒu

zǒuqiúrénqiú

shì

知识zhīshí嘴巴zuǐbā说说shuōshuō不如bùrú亲自qīnzì做做zuòzuò只是zhǐshì耳朵ěrduǒ听听tīngtīng不如bùrú亲眼qīnyǎn看看kànkanshìhuàn别人biérén不如bùrú自己zìjǐ行动hángdòng求人qiúrén办事bànshì不如bùrú自己zìjǐ动手dòngshǒu

7、qiānchuíléihōngshēngliángtiánbǎi

báozàishēn

shì

擂鼓lèigǔlèile一千yīqiānchuí不如bùrúléihōngshēngde气势qìshì宏大hóngdàyàoxiǎng衣食yīshíyōu与其yǔqí家里jieliyǒubǎi良田liángtiánháiyǒudiǎnwēide

 

qiānjǐnshèn

1、  mǎnzhāosǔnqiānshòuzàiwǎngfánshìdāng

liú

shì

自满zìmǎn容易róngyì带来dàilái损失sǔnshī谦虚qiānxū可以kěyǐ得到dédào好处hǎochù得意déyìde时候shíhòu

应该yīnggāi继续jìxùqiú凡事fánshìdōu应该yīnggāi留有余地liúyǒuyúdì

 

2、zhǎng退tuìshān溪水xīshuǐfǎnxiǎo人心rénxīnhuàhuànánhuàzhīrénzhīmiànzhīxīn

shì

山上shānshàngde溪水xīshuǐhuì突然tūránzhǎng起来qǐláiyòu突然tūrán落下luòxià小人xiǎoréndexīn

shì这样zhèyàng反复无常fǎnfùwúchánghuà老虎lǎohǔ可以kěyǐhuàde皮毛pímáoquè很难hěnnánhuàchūde骨骼gǔgéduì一个人yīgèrén只能zhǐnéng了解liǎojiědàode表面biǎomiànquè很难hěnnán了解liǎojiěde内在品质。

 

3、qiángyǒufengyǒuěrhàoshìchūménèshìchuánqiānzài

shì

cóngmenzàili说话shuōhuàhěn容易róngyìbèirén偷听tōutīngdàojiù好像hǎoxiàng墙壁qiángbìcháng

le耳朵ěrduǒ一样yīyàng好事hàoshì容易róngyì传播chuánbōér坏事huàishìquèhěnróng广guǎngwéiliúchuán

 

4、hàirénzhīxīnyǒufángrénzhīxīntánglángchánzhīhuángquèzàihòu

shì

hàiréndexīnsiyīnggāiyǒufángréndexīnsinéngméiyǒutánglángxīnyàozhuōchánlizhīdàohuángquèjīngzàideshēnhòulene

 

 

5、bǎi病从口入bìngcóngkǒurùbǎi祸从口出huòcóngkǒuchū好言hǎoyán难得nándé恶语èyǔshīdāohén恶语伤人èyǔshāngrénhèn不消bùxiao

shì

很多hěnduō疾病jíbìng都是dōushì因为yīnwéi饮食yǐnshí不当bùdāng产生chǎnshēngde很多hěnduō祸事huòshì都是dōushì由于yóuyú说话shuōhuà不慎búshènzheláide好话hǎohuàhěn难听nántīng得到dédàoér坏话huàihuà容易róngyìyòng恶毒èdúde话语huàyǔ辱骂rǔmà别人biérén这种zhèzhǒng怨恨yuànhènquènán消除xiāochú

 

6、yóujìnrénkānqīnláishuōshìfēizhě便biànshìshìfēirén

shì

lǎoshìxiōngměngdedòngdànrénnìngjiējìnlǎoyàojiējìnhěnderénxiēzàimiànqiánlùnbiérénshìfēiderénwǎngwǎngjiùshìjīngchángzhìzàoshìfēiderén

 

7、fánshìshì便biànshǎoshìyǒuduǎnduǎngèngtiānduǎn

shì

一个人yīgèrén只要zhǐyào自以为是zìyǐwéishì便biànshǎole谦虚qiānxū这个zhège长处chángchuyǒu短处duǎnchùderén掩饰yǎnshì短处duǎnchùzhè等于děngyúyòu增加zēngjiāle短处duǎnchù

 

8、shēngāifǎnmǎnqīng

shì

欢乐huānlède时候shíhòuyìng过度guòdù否则fǒuzéjiùhuì碰上pèngshàng哀伤āishāngde事情shìqíng事物shìwù发展fāzhǎndàole极点jídiǎnjiùxiàngxiāngfǎndefāngxiàngzhǎnróngzhuāngmǎnledōng西jiùhěnróngchūlái

 

9、  zhìxīnlínghuòzhìxīnhuìshòuchǒngruòjīngwénguò

shì

好事hàoshìláile令人lìngrén神清气爽shénqīngqìshuǎng祸事huòshìdàole令人lìngrén心慌意乱xīnhuāngyìluànyǒu道德dàodéderén受到shòudào嘉奖jiājiǎngde时候shíhòuhuìbiǎoxiànjīngtīngdàodeguòcuòhuìliúchūyuèdebiǎoqíng

 

 

 

rénshēngzhépiān

 

1、ruòwéishānjiǔrèntóuxiūkuīkuìróngrénxuéhǎishífēnmǎnshàngbǎichuān

shì

lěixíngjiùxiàngduīshānyàngjīngduīdàogāochùleqiānwànyàomiǎngōngkuīkuìróngrényàoxiàng大海dàhǎi那样nàyàng海水hǎishuǐ虽然suīrán看似kànsì填满tiánmǎnledànhái能容néngróng纳新nàxīn注入zhùrùde江河jiānghézhīshuǐ

 

2、liǎngrénbānxīnqiánkānmǎijīnrénbānxīnyǒuqiánnánmǎizhēn

shì

liǎng个人gèrén一条心yītiáoxīn就是jiùshìméiqiánnéngmǎidào珍贵zhēnguìde东西dōngxī各人gèrén怀着huáizhe不同bùtóngde心思xīnsi就是jiùshì有钱yǒuqián买不到mǎibùdàogēnzhēn

 

3、àiéryǒuàiérliáncōngmíngfǎnbèicōngmíng

shì

溺爱nìài孩子háiziderén得不到débùdào孩子háizide孝心xiàoxīn自作聪明zìzuòcōngmíngderén反而fǎnérràng聪明cōngmínghuàile大事dàshì

 

4、wàngtiānsuǒwéiwàngrénsuǒshī

shì

一个人yīgèrén如果rúguǒduì上天shàngtiānyǒusuǒ要求yāoqiújiù应该yīnggāi反思fǎnsī自己zìjǐde行为hángwéiduì别人biérényǒusuǒ要求yāoqiújiù应该yīnggāi想想xiǎngxiǎng自己zìjǐnéng给予jǐyǔ别人biérén什么shényāo

 

5、láizhǔyìngkǒngshìchīrénzàijiāhuìyíngbīnchūwàifāngzhīshǎozhǔrén

shì

客人kèrénláile主人zhǔrénlái招呼zhāohūzhè恐怕kǒngpàshì痴人chīrénde做法zuòfǎ在家zàijiāde时候shíhòu懂得dǒngde招呼zhāohū客人kèrén出门chūmén在外zàiwàijiùhuì受到shòudào别人biéréndelěngluò

6、rénmàoxiànghǎishuǐdòuliàng

shì

rénpíngzhǎngxiàngpànduàndezuòwéijiùxiànghǎishuǐyīnggāiyòngdòuláihéngliángyàng

 

7、zhìzhěqiānyǒushīzhěqiānyǒu

shì

聪明cōngmíngderén考虑kǎolǜ一千yīqiān可能kěnéngyǒushìcuòde愚笨yúbènderén考虑kǎolǜ一千yīqiān可能kěnéngyǒushìduìde

 

8、shuǐzhìqīngrénzhìcházhīzhějiǎnbànzhěquán

shì

河水héshuǐtàiqīnglejiù不会bùhuìyǒuér游来游去youláiyouqùréntài精明jīngmínglejiù不会bùhuìyǒu朋友péngyǒu伴随bànsuí左右zuǒyòu只要zhǐyào聪明人cōngmíngrén减少jiǎnshǎo一半yíbànshìshàngjiùméiyǒubènrénle

 

9、rénqiānhǎohuābǎihóngrénlǎoxīnwèilǎorénqióngzhìqióng

shì

人生rénshēng不可能bùkěnéng一直yìzhídōu顺利shùnlì花儿huāér不可能bùkěnéng长久chángjiǔ开放kāifàng一个人yīgèrén即使jíshǐ年纪niánjìleyìngbǎoyǒuniánqīngdexīn使shǐshēnghuópínqióngnéngquēshǎozhì

 

10、shìqīnshìqīnfēiqīnquèshìqīnyuǎnshuǐnánjiùjìnhuǒyuǎnqīnjìnlín

shì

亲戚qīnqiduì不一定bùyídìnghěn真心zhēnxīn非亲非故fēiqīnfēigùderénquèyǒu可能kěnéng真心zhēnxīnduì发生fāshēngle火灾huǒzāicóng远处yuǎnchùshuǐshì无法wúfǎ及时jíshí扑灭pūmièdeqīnqiguǒxiāngtàiyuǎnháilínne

 

11、近水楼台先得月jìnshuǐlóutáixiāndéyuè向阳xiàngyáng花木huāmùzǎoféngchūn有意yǒuyì栽花zāihuāhuā无心wúxīnchāxiēliǔliǔ成荫chéngyīn

【释义】shìyì

zài水边shuǐbiānde楼台lóutáishàng能够nénggòu最先zuìxiān欣赏xīnshǎngdào月色yuèsè春天chūntiān到来dàoláishì向着xiàngzháo太阳tàiyángde植物zhíwù最早zuìzǎo焕发huànfā生机shēngjī有心yǒuxīn栽种zāizhòng花儿huāér花儿huāér容易róngyì开放kāifàng无心wúxīnchāxiē柳条liǔtiáo柳条liǔtiáoquè能带néngdàiláipiàn浓荫nóngyīn

 

12、xiàodāngjiéfēiyǎngshēnyǒufǎnzhīxiàoyángzhīguìzhīēn

【释义】shìyì

我们wǒmen孝顺xiàoshùn父母fùmǔ应该yīnggāi竭尽全力jiéjìnquánlì光是guāngshì照料zhàoliào父母fùmǔde物质生活wùzhìshēnghuó乌鸦wūyā长大zhǎngdàhòuhuìxiánshíyǎngde母亲mǔqīnyánggāozàichīnǎishíhuìguìzàishànghǎoxiàngzàikòuxièqīndeyǎngzhīēn

 

13、bàngxiāngchírénchéngménshīhuǒyāngchí

【释义】shìyì

咬住yǎozhùbàngderòubàng夹住jiázhùdezuǐ相持不下xiāngchíbúxiàde时候shíhòu渔人yúrén经过jīngguò它们tāmendōu抓住zhuāzhùle城门chéngménzháole大火dàhuǒrénmenzháoláichízilideshuǐjiùhuǒjiéguǒchízilidedōuzāoleyāng

 

14、tiānshírén

【释义】shìyì

zài决定juédìng战争zhànzhēng胜负shèngfùde因素yīnsù方面fāngmiàn天气tiānqì条件tiáojiàn优越yōuyuè不如bùrú地理环境dìlǐhuánjìng优越yōuyuè地理环境dìlǐhuánjìng优越yōuyuè不如bùrú人心rénxīn团结tuánjié

 

15、人情rénqíng水分shuǐfèn高下gāoxià世事shìshìyúnrènjuǎnshū百年bǎiniánchéngzhī不足bùzú一旦yídànbàizhī有余yǒuyú

【释义】

人情rénqíngjiùxiàngshuǐ一样yīyàngyǒu高涨gāozhǎngde时候shíhòuyǒu下降xiàjiàngde时候shíhòu世间shìjiānde事情shìqíngjiùxiàngyún一样yīyàng往往wǎngwǎng变化无常biànhuàwúchángyǒuxiēshìshàngbǎiniándìngnéngzuòhǎodànyàoshuāibàixiàláizǎochénjiùgòule

 

16、龙游lóngyou浅水qiǎnshuǐzāoxiāluò平阳píngyángbèiquǎn人情rénqíngdào春光chūnguānghǎo只怕zhǐpàqiūláiyǒulěngshí

【释义】shìyì

龙游lóngyoudào浅水qiǎnshuǐlihuì遭到zāodào鱼虾yúxiāde戏弄xìnòng老虎lǎohǔdàole平地píngdìhuì遭到zāodàogǒude欺负qīfùzài人情rénqíng方面fāngmiàn不要búyào以为yǐwéi处处chùchùdōushìchūnguāngcànlànzhǐqiūtiānláiyǒuhánlěngdeshíhòu

 

17、sǔnyīnluòtuòfāngchéngzhúwéi奔波bēnbōshǐhuàlóngdànyǒu绿yángkān处处chùchùyǒutōng长安chángān

【释义】shìyì

竹笋zhúsǔn经过jīngguò脱皮tuōpí才能cáinéng长成zhǎngchéng竹子zhúziér奋力fènlì跳跃tiàoyuè才能cáinéng变成biànchéng飞龙fēilóng有志气yǒuzhìqìderén只要zhǐyào沿路yánlùyǒu杨柳yángliǔ可以kěyǐshuānjiùnéngzǒushàngtōngwǎngchángāndeguāngmíngdào

  评论这张
 
阅读(90)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018